BiofitP._2022-11-07

ภูมิแพ้ โรคเรื้อรังที่ป้องกันได้ด้วยการเสริมจุลินทรีย์ “โพรไบโอติก”

ภูมิแพ้อาการเรื้อรังที่หลาย ๆ คนต้องพบเจอ และสามารถเกิดขึ้นได้กับหลาย ๆ ระบบในร่างกาย ทำให้อาการที่แสดงออกแตกต่างกันไป เช่น น้ำมูกไหล จาม ระคายเคืองตา น้ำตาไหล มีผื่นคัน เป็นต้น โดยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 1 เดือน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะส่งผลกระทบอย่างมากในชีวิตประจำวัน

  สาเหตุของ โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดต่อทางพันธุกรรม และ สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพอากาศ มลภาวะและฝุ่นควัน การสูบบุหรี่ เป็นต้น รวมไปถึงการขาดการออกกำลังกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดน้อยลง

“โพรไบโอติก” กับการป้องกันภูมิแพ้

การรักษาโรคภูมิแพ้นั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธี ซึ่งการรับประทานโพรไบโอติก เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยลดการอักเสบและทำให้ปัญหา ภูมิแพ้ลดลง ที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยมากมายที่เลือกใช้โพรไบโอติกทั้งแลคโตบาซิลลัสและบิฟิโดแบคทีเรียมเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้ และหนึ่งในนั้นคือ งานวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ Bifidobacterium Longum สายพันธุ์ BB536 พบว่า ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดอาการ ภูมิแพ้ได้ โดยให้ชาวญี่ปุ่นที่เป็นโรคภูมิแพ้ละอองต้นสน 40 คน รับประทาน  BB536 ปริมาณ 20 ล้านตัว ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 สัปดาห์ เทียบกับกลุ่มที่ทานยาหลอก พบว่ากลุ่มที่ได้ BB536 มีอาการภูมิแพ้ทางตา ได้แก่ คันตา ตาแดง น้ำตาไหล ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  (p= 0.044) นอกจากนี้อาการอื่น ๆ เช่น  คันจมูก คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ลดลงเช่นกัน โดยปกติเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิด Eosinophil จะมีปริมาณมากขึ้นเมื่อเกิดอาการ ภูมิแพ้จากอาหารหรือสิ่งแวดล้อม BB536 ปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันโดยช่วยให้  Eosinophil มีปริมาณลดลง (p < 0.05)

นอกจากการรับประทานโพรไบโอติกเพื่อเสริมภูมิคุ้นกันป้องกันโรคภูมิแพ้แล้ว การหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำควบคู่กันไป รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบ 5 หมู่ และหมั่นออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีและมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ด้วยความปรารถนาดีจาก พาราไดม์ ฟาร์มา