Blog_2023-08-07_BN

Calcium for the elderly

แคลเซียม คืออะไร?

แคลเซียม (Calcium) เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในการสร้าง และบำรุงรักษากระดูกและฟัน นอกจากนี้ แคลเซียมยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ และช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนอัตโนมัติทำงานได้อย่างเป็นปกติ นอกจากนี้แคลเซียมยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ช่วยให้เลือดมีความเข้มข้น ช่วยในกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก และช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและกระดูกพรุน

แคลเซียม มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร?
 • บำรุงระบบประสาทและกล้ามเนื้อ แคลเซียมเป็นส่วนสำคัญในการส่งสัญญาณประสาทและการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ซึ่งช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ
 • บำรุงกระดูกและฟัน แคลเซียมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างและบำรุงรักษากระดูกและฟัน ให้แข็งแรงและป้องกันการเกิดโรคกระดูกและฟัน
 • ช่วยสร้างและซ่อมแซมเซลล์ แคลเซียมเป็นส่วนประกอบของเซลล์และช่วยสร้างเซลล์ใหม่ ๆ และช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหาย
 • ช่วยลดความเสียหายจากการอักเสบ แคลเซียมเป็นส่วนสำคัญในการบำรุงและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายจากการอักเสบ ช่วยเร่งการฟื้นฟูและลดความเสียหายของเนื้อเยื่อได้
แคลเซียม สำหรับผู้สูงอายุ

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้แล้วว่าแคลเซียมนั้นมีความสำคัญ มีประโยชน์ และจำเป็นต่อบุคคลทุกช่วงวัย สำหรับผู้สูงอายุ ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามาก และมีการใช้ร่างกายมาแล้วหลายปี จึงมักพบปัญหาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการขาดสารอาหารแคลเซียม ส่งผลกระทบให้เกิดอาการกระดูกพรุน ประดูกเปราะ กระดูกแตก หรือกระดูกหักได้ง่าย เนื่องจากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

ปริมาณแคลเซียมที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุ
 • ความต้องการแคลเซียมสำหรับผู้สูงอายุ
  • อายุ19- 50 ปี ควรได้รับแคลเซียม 800 มิลลิกรัมต่อวัน
  • อายุมากกว่า 51 ปี ขึ้นไป ควรได้รับ แคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน

หรืออย่างน้อยต้องได้รับแคลเซียมเพียง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันอย่างสม่ำเสมอ ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อร่างกายแล้ว โดยสิ่งสำคัญคือ ต้องให้ร่างกายได้รับแคลเซียมในทุก ๆ วัน

แคลเซียม เสริมสามารถรับได้จากแหล่งไหนบ้าง

1. แคลเซียม ที่ได้รับจากอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่

 • โยเกิร์ต
 • นมที่มีแคลเซียม 300 มิลลิกรัม
 • ผักบร๊อคเคอรี่
 • ปลาซาร์ดีนกระป๋อง
 • ปลาไส้ตัน
 • กุ้งฝอย
 • กุ้งแห้ง
 • คะน้าน้ำมันหอย
 • แกงจืดตำลึง
 • สารพัดเมนูปลา
 • เมล็ดอัลมอนด์
 • ผักกาดเขียว
 • ผักกวางตุ้ง
 • ผักคะน้า
 • ผักโขม
 • ปวยเล้ง
 • ผักชีฝรั่ง
 • ผักแพว
 • ใบชะพลู
2. แคลเซียม ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพปัจจุบันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง แหล่งเสริมแคลเซียมคุณภาพที่ได้รับความนิยมมากคือ แคลเซียมจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ ซึ่ง พาราไดม์ฯ เองก็ได้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมที่ได้รับความความนิยมมากเช่นกัน นั่นก็คือ “Bonnex บอนเน็กซ์” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมซิเทรต วิตามินดี แมกนีเซียม และสังกะสี

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมนี้เป็น “แคลเซียมซิเทรต” ซึ่งสามารถดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดีกว่าแคลเซียมส่วนใหญ่ในท้องตลาดซึ่งมักอยู่ในรูปแบบแคลเซียมคาร์บอเนต นอกจากนี้แคลเซียมซิเทรตยังมีความปลอดภัยกว่า เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ที่รับประทานแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นประจำนั่นเอง