Facebook Pixel

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : เราเลือกวิทยาศาสตร์และคุณภาพ

ตะกร้าสินค้า

บทความสุขภาพ

 1. คุณจะดูแลสุขภาพทั่วไปของตนเองได้อย่างไร?
  28 Feb 2021

  คุณจะดูแลสุขภาพทั่วไปของตนเองได้อย่างไร?

  แน่นอนที่สุดว่าปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดสุขภาพที่ดีก็คือการมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ วิตามินและแร่ธาตุมีบทบาทที่จำเป็นอย่างยิ่งเช่นกันในการช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี โดยที่ความจริงข้อนี้ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนับตั้งแต่ Albert Szent-Gyorgyi นักชีวเคมีชาวฮังกาเรียนค้นพบวิตามินซี (C) และคุณสมบัติของมันในการรักษาโรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน) ในปี ค.ศ. 1928 การขาดวิตามินเอ (A) สามารถทำให้ตาบอดได้ ขาดวิตามินบี 12 (B12) ทำให้โลหิตจาง ขาดวิตามินดี (D) ทำให้เป็นโรคกระดูกอ่อน
 2. คุณจะดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารของตนเองได้อย่างไร?
  28 Feb 2021

  คุณจะดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารของตนเองได้อย่างไร?

  ในการบริโภคอาหารได้มีข้อแนะนำในการรับประทานอาหารที่มีเส้นใย (ไฟเบอร์) สูง เช่น ผลไม้และผัก ถั่ว ธัญพืช ในกรณีที่ไม่อาจรับประทานผลไม่และผักได้อย่างพอเพียงจากเหตุผลต่างๆกันการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเส้นใยจากพืชเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง เปลือกเมล็ดอิสพากูห์ลา (Ispaghula Husk) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมใยอาหารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
 3. คุณจะจัดการสุขภาพตับของตนเองได้อย่างไร?
  28 Feb 2021

  คุณจะจัดการสุขภาพตับของตนเองได้อย่างไร?

  ในการบริโภคอาหารได้มีข้อแนะนำในการรับประทานอาหารที่มีเส้นใย (ไฟเบอร์) สูง เช่น ผลไม้และผัก ถั่ว ธัญพืช ในกรณีที่ไม่อาจรับประทานผลไม้และผักได้อย่างพอเพียงจากเหตุผลต่างๆ กัน การรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นเส้นใยจากพืชเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง
 4. คุณจะจัดการกับความหนาวเย็นและไข้หวัดของตนเองได้อย่างไร?
  28 Feb 2021

  คุณจะจัดการกับความหนาวเย็นและไข้หวัดของตนเองได้อย่างไร?

  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกรับประทานเข้าไปในร่างกายจะถูกส่งผ่านไปยังตับ ตับจึงทำหน้าที่หลักในระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ โดยมีหน้าที่ในการกำจัดสารที่อาจก่อให้เกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อร่างกาย เปลี่ยนอาหาร ยาหรือสารสังเคราะห์อื่นๆที่รับประทานเข้าไปให้เป็นหน่วยย่อยที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงตับจะเป็นอวัยวะที่แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นในการปฎิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อก็ตาม เเมื่อมองถึงหน้าที่ในการเป็นอวัยวะที่สำคัญอันดับต้นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การดูแลสุขภาพตับของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 5. คุณจะจัดการกับกล้ามเนื้อและอาการปวดข้อของตนเองได้อย่างไร?
  28 Feb 2021

  คุณจะจัดการกับกล้ามเนื้อและอาการปวดข้อของตนเองได้อย่างไร?

  เมื่อมีอาการเป็นหวัด มีไข้ เจ็บคอโดยทั่วไปการออกกำลังกายในระดับปานกลางถือเป็นข้อแนะนำเบื้องต้นที่สำคัญที่ควรนำไปปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอและการพักผ่อน การกลั้วคอด้วยน้ำเกลืออุ่นๆ การสูดอากาศบริสุทธิ์ร่วมกับการดื่มซุบไก่ หรือชาขิง เพื่อบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ ข้อแนะนำเพิ่มเติมได้แก่การจิบยาแก้ไอ หรือการอมยาอมเพื่อบรรเทาอาการไอและเจ็บคอจึงเป็นการรักษาตามอาการ
 6. คุณจะจัดการสุขภาพผิวของตนเองได้อย่างไร?
  28 Feb 2021

  คุณจะจัดการสุขภาพผิวของตนเองได้อย่างไร?

  ผิวหนังเป็นด่านแรกของร่างกายที่ป้องกันการติดเชื้อและโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ รวมถึงโรคที่เกิดจากการได้รับแสงแดดมากเกินไป โดยการเชื่อมต่อกับหลอดเลือด และต่อมเหงื่อและต่อมไขมันและปลายประสาท ผิวหนังจึงควบคุมอุณหภูมิและของเหลวของร่างกาย ผิวหนังที่มีสุขภาพดีจะเรียบ ไม่มีไฝฝ้า ไม่มีรอยเหี่ยวย่นตามวัย ไม่มันหรือแห้งเกินไป ไม่อุ่นหรือเย็นเกินไป สุขภาพของผิวหนังจึงสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพของอวัยวะภายใต้ที่ถูกปกป้องโดยผิวหนัง ดังนั้นจึงควรต้องมีการดูแลสุขภาพผิวหนังภายในและภายนอก
หน้า