Facebook Pixel

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : เราเลือกวิทยาศาสตร์และคุณภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท พาราไดม์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เรามีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้จะใช้กับเว็บไซต์ของทางเราทั้งหมด รวมไปถึงการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่, แอปพลิเคชัน, และแพลตฟอร์ม ซึ่งคำเหล่านี้รวมกันหมายถึง “เว็บไซต์” คำว่า “พวกเรา” และ “ทางเรา” ให้หมายความถึงเว็บไซต์ ParadigmiStore และ บริษัทในเครือ

1. การใช้งานเว็บไซต์

โปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยทางใดทางหนึ่งหมายความว่าท่านยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ นี้แล้ว หากท่านปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ นี้ ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือขณะใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดหยุดใช้งานในเว็บไซต์นี้โดยทันที

2. เนื้อหาของเว็บไซต์

เนื้อหาทุกส่วนของเว็บไซต์รวมไปถึงข้อความ รูปกราฟิก เครื่องหมาย ชื่อสินค้า รูปภาพ คลิปเสียง วีดีโอ ข้อมูล เพลง ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันที่เป็นปัจจุบัน และอื่น ๆ (รวมกันเรียกว่า “เนื้อหา”) ล้วนเป็นของ หรืออนุญาตให้ใช้โดย ParadigmiStore หรือ โดยบริษัทในเครือของ ParadigmiStore หรือ โดยซัพพลายเออร์ของ ParadigmiStore เนื้อหาในที่นี้รวมไปถึงการจัดการและการแสดงผลของเว็บไซด์ด้วย ซึ่งเป็นของ ParadigmiStore และ/หรือบริษัทในเครือของ ParadigmiStore หรือซัพพลายเออร์ของ ParadigmiStore โดยเฉพาะบุคคลที่กล่าวทั้งหมดนี้มีฐานะเป็น “เจ้าของ” ได้สงวนไว้โดยชัดแจ้งซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่เป็นส่วนของเนื้อหาทั้งหมด

3. สิทธิของท่านในการใช้งานเว็บไซต์

ParadigmiStore อนุญาตให้สิทธิท่านอย่างจำกัดในการเข้าถึงและใช้งานส่วนบุคคลในเว็บไซต์และเนื้อหาสำหรับการใช้งานที่ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และการใช้งานเว็บไซต์ภายใต้ขอบเขตว่าจะต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อห้ามต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน หมวด “ข้อห้ามและการใช้งานที่ผิดกฎหมาย” ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณสามารถดาวน์โหลด, ตีพิมพ์, และคัดลอกเนื้อหาเพื่อใช้ส่วนบุคคลไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไม่ว่าทางใด, ลบหรือเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าทางใด การใช้งาน, ดาวน์โหลด, ตีพิมพ์, โพสต์ประกาศ, จัดเก็บ, หรือการกระทำอื่น ๆ ในการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะกระทำในนามของท่านหรือของบุคคลที่สาม ถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ เว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อใช้งานโดยบุคคลที่อายุตั้งแต่ 20 ปี หรือมากกว่า หากท่านอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่านจะสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้โดยอยู่ภายใต้การดูแลของของบุพการี หรือผู้ปกครอง ขณะกระทำการลงทะเบียน หรือภายหลังจากนั้น ท่านตกลงรับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์, เนื้อหาการโฆษณาและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากทางเว็บไซต์ แต่ท่านสามารถที่จะปฏิเสธได้โดยคลิกบนลิงก์ที่ส่งไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

4. ข้อห้ามและการใช้งานที่ผิดกฏหมาย

ท่านได้ให้การรับรองกับ ParadigmiStore ว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฏหมาย หรือที่ต้องห้าม ภายใต้ข้อกำหนดและ เงื่อนไขดังนี้

ท่านหรือ ท่านในฐานะตัวแทนของบุคคลที่สามจะไม่

4.1 ใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาไปในเชิงพาณิชย์

4.2 คัดลอกหรือส่งผ่านเนื้อหาเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกอบการรายอื่น

4.3 กระทำการฉ้อโกงบนเว็บไซต์

4.4 ละเมิดหรือทำลายระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกระทำต่าง ๆ ที่ผ่านช่องทางดังกล่าว เช่น การสแปม (spamming), การแพร่กระจาย (flooding) และการทำให้ระบบล่ม

4.5 ใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปลอม หรือปลอมเป็นผู้ใช้งานคนอื่น หรือทำให้ ParadigmiStore หรือผู้อื่นเข้าใจผิดในการวิจารณ์หรือออกความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ParadigmiStore หรือภาพลักษณ์ของเว็บไซต์

4.6 ใช้เว็บไซต์ในการข่มขู่, ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง, หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น

4.7 ใช้เว็บไซต์ในการโฆษณาหรือขายสินค้าและบริการใด ๆ

5. การลงทะเบียนชื่อบัญชีผู้ใช้ของท่าน

ท่านอาจจะต้องมีการลงทะเบียนกับ ParadigmiStore เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ หรือพื้นที่ของเว็บไซต์ ข้อมูลที่ท่านจัดให้จะต้องถูกต้องและท่านสัญญาว่าท่านจะเก็บรักษาให้ข้อมูล ที่ใช้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านมีไว้สำหรับใช้โดยส่วนตัวของท่านเท่านั้น และท่านจะต้องรับผิดชอบในการที่จะรักษาความลับของชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัส ผ่านของท่านและเพื่อที่จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของท่าน และท่านยอมรับผิดชอบสำหรับการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน นอกหนือไปจากสิทธิต่าง ๆ ทั้งหลายที่มีอยู่ต่อ ParadigmiStore รวมทั้งที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ParadigmiStore ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะใช้ดุลยพินิจโดยลำพังตนเองในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน, ปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ท่าน, หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจะมีความจำเป็นที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน ถ้าหากไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งหมายความว่าไม่มีการสั่งซื้อจากท่านภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

6. ความเห็นและคำวิจารณ์ของท่าน
เว็บไซต์ของเรายินดีที่จะได้รับคำวิจารณ์ติชม, ความเห็น และการสื่อสารต่างๆจากท่าน เพื่อที่ทาง ParadigmiStore จะได้นำไปปรับปรุงการเสนอขายสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง การส่งข้อความดังกล่าวของท่านจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เนื้อหาของข้อความนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฏหมายหรือกฏระเบียบ รวมไปถึงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือองค์กรใด ๆ

การซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ในฐานะผู้ซื้อ ท่านอาจต้องเตรียมข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับการซื้อสินค้าของท่านรวมไปถึงเลขที่ บัตรเครดิต, วันหมดอายุของบัตรเครดิต, ที่อยู่สำหรับใบแจ้งหนี้, และที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า โปรดทราบว่ามีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะใช้บังคับกับท่านสำหรับการ ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ดังนี้

6.1 ท่านยืนยันและรับรองว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะใช้บัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินต่างๆ ที่ใช้ในการซื้อสินค้าของท่าน

6.2 อาจมีการขอข้อมูลเพื่อใช้ในการยืนยันก่อนที่ Paradigmistore จะตอบรับความสมบูรณ์ของธุรกรรมการซื้อขายสินค้า

6.3 สินค้าและบริการที่รวมอยู่ด้วยกันบนเว็บไซต์มิได้แสดงเป็นนัย หรือรับรองว่าจะมีอยู่ ณ ทำเลที่ตั้งของท่าน เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องทำให้แน่ใจหรือทราบว่าการซื้อสินค้า, การนำเข้าและการครอบครองสินค้าเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น, รัฐ, ประเทศปลายทาง ในการสั่งซื้อสินค้านั้น ท่านยืนยันว่าจะใช้สินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย

6.4 ParadigmiStore ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะจำกัดปริมาณการซื้อขายหรือระงับการซื้อขายสินค้า หรือบริการ โดยแจ้ง หรือมิต้องแจ้งให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้า รวมไปถึงการกำหนดเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการยอมรับคูปอง, รหัสคูปอง, รหัสบัตรสมนาคุณ หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน และกำหนดขอบเขตห้ามผู้ซื้อเข้ามาทำการซื้อขายบางส่วนหรือทั้งหมดและปฏิเสธ การขายสินค้า หรือบริการด้วย

6.5 ท่านตกลงที่จะชำระราคาค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ท่านดำเนินการหรือกระทำในนามของท่านผ่านเว็บไซต์รวมไปถึงค่าขนส่งและการจัดการสินค้า นอกจากนี้ท่านยังต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีอากรใด ๆ ที่อาจมีการจัดเก็บในการซื้อสินค้าของท่านโดยไม่มีข้อแม้

7. ลักษณะของสินค้าและข้อมูลบนเว็บไซต์
คำอธิบายลักษณะของสินค้าทั้งหมดรวมไปถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ถือว่าเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากวารสารที่มีชื่อเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ/หรือข้อมูลจำเพาะเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้ใช้กับตัวสินค้าโดยหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ข้อมูลเหล่านี้ไม่เป็นการแสดงถึงการอ้างสิทธิใด ๆ ที่ทำ หรือกำหนดโดย ParadigmiStore ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีไว้สำหรับการ ศึกษาเท่านั้น ข้อมูลเหล่านั้นมิใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือใช้เพื่อการรักษาโรคโดยเฉพาะ ไม่สามารถใช้แทนคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรได้ โปรดเชื่อตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรของท่านซึ่งจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ท่านเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของสินค้า

โปรดทราบว่าอาหารเสริมและยาสมุนไพรที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, FDA, หรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า) ในหลายประเทศ การผลิตและคุณภาพของสินค้าไม่ได้ถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศสหรัฐอเมริกา สินค้าที่ท่านได้รับมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์และในใบแผ่นพับของสินค้าในหลายภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

8. การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และการสิ้นสุด
ParadigmiStore อาจมีการปรังปรุงเว็บไซต์และยกเลิกบางส่วนของเว็บไซต์ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ในเวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลทันทีที่ได้มีการประกาศลงบนเว็บไซต์ ParadigmiStore ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ของท่าน หรือขัดขวางการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ถ้าหากมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ท่านตกลงว่า ParadigmiStore ไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการยกเลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ของท่านภายหลังจากบัญชีผู้ใช้ของท่านถูกยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข, การรับประกันและการรับรอง, การจำกัดความรับผิดและการรับผิดชดใช้ของท่านจะยังคงมีผลต่อไป

9. ข้อกฏหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท
ท่านตกลงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน รวมไปถึงกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะถูกดำเนินการภายใต้บังคับตามกฏหมายของประเทศไทย ท่านตกลงว่ากระบวนการทางกฏหมายจะต้องดำเนินการภายใต้ระบบศาลของประเทศไทย ท่านตกลงว่าข้อพิพาทและสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องได้รับการตัดสินเป็นเฉพาะรายบุคคลโดยที่จะไม่มีการฟ้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม และคำพิพากษา หรือคำชี้ขาด ๆ จะถูกจำกัดอยู่เพียงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) เท่านั้น แต่ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่รวมค่าทนายความ

10. เบ็ดเตล็ด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ นี้ รวมไปถึงนโยบายและข้อมูลที่เชื่อมต่อกันจากหรือที่ได้รวมเข้าไว้ในที่นี้ เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ ParadigmiStore ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ และแทนที่การติดต่อสื่อสารใด ๆ, ข้อตกลงทั้งหลายและข้อเสนอทั้งหลายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าและในขณะปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะไม่มีการสละสิทธิ์ เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญากับผู้สละสิทธิ์

การไม่ปฏิบัติตามทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการปฏิบัติที่ล่าช้าเกี่ยวกับการรักษาสิทธิ, การเยียวยา ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถือว่าเป็นการสละ หรือการถูกตัดบทในสิทธิใด ๆ, การเยียวยา, หรือเงื่อนไข ถ้าหากส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่มีผล, ผิดกฏหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความสมบูรณ์, ความถูกต้องตามกฏหมายและการบังคับใช้ของบทบัญญัติในส่วนอื่นจะไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือทำให้สิ้นผล ท่านไม่สามารถมอบหมาย,โอนหรือช่วงสิทธิต่าง ๆ หรือภาระผูกพันของท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพวกเรา เราจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือรับผิดในภาระผูกพันใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของเรา

11. รายละเอียดการติดต่อ

บริษัทพาราไดม์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ออลซีซั่นส์เพลส แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล info@paradigmpharma.com

หมายเลขโทรศัพท์ 02-6853000