Facebook Pixel

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : เราเลือกวิทยาศาสตร์และคุณภาพ

เกี่ยวกับเรา

ลูกค้าใหม่ออนไลน์! กรอกโค้ด Mini Me Organic รับส่วนลด 15% พร้อมฟรีค่าจัดส่ง!

abount-home

Paradigm iStore (พาราไดม์ ไอสโตร์) เป็นร้านค้าออนไลน์ของบริษัทพาราไดม์ ฟาร์มาฯ สำหรับนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาสมุนไพรของบริษัทฯ

ซึ่งทำการผลิตภายใต้มาตรฐานที่ดี ได้รับการรับรอง หรือ Good Manufacturing Practice (GMP) อย่างเคร่งครัด
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม อีกทั้งยังมีข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
และการทดลองในมนุษย์อย่างเพียงพอว่ามีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ