2021-08-19_Banner-blog7

ปันกำลังใจ สู้ภัย COVID-19

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-19 ครั้งนี้ บริษัท พาราไดม์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบไวต้าลอเซนจ์ (วิตามินรวม ชนิดเม็ดอม รสมะม่วง-เสาวรส) จำนวน 600 หลอด ให้แก่บุคลากรการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทพาราไดม์ ฟาร์มาฯ จะเดินหน้าสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าแทนความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงพี่น้องชาวไทยต่อไป