2021-06-13_Banner-blog5

ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ ฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วย COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อ COVID-19 คงทำให้หลาย ๆ คนได้ยินข่าวสารมากมายเกี่ยวกับการใช้ “ฟ้าทะลายโจร” ในการรักษาอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้กันมาบ้างแล้ว และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีอีกหนึ่งข่าวสารสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นในการใช้ “ฟ้าทะลายโจร” ในผู้ป่วยโรค “โควิด-19” ที่มีความรุนแรงน้อย มาฝากกันค่ะ

ราชกิจจาประกาศ “ฟ้าทะลายโจร” บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พร้อมเงื่อนไขใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีสารสำคัญ คือ “แอนโดรกราโฟไลด์” มีประสิทธิภาพหลายอย่าง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งหนึ่งในนั้นได้มีการกล่าวถึง “ฟ้าทะลายโจร” ทั้งหมด 3 รายการด้วยกัน คือ

ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร มีเงื่อนไขการใช้ คือ
1.ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide*
3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ
ยาจากผงฟ้าทะลายโจร มีเงื่อนไขการใช้ คือ
1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ Andrographolide*
3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ
รายการที ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร ที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดย น้ำหนัก (w/w) มีเงื่อนไขการใช้ คือ
1. ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้
2. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 60 - 120 มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
หมายเหตุ
Andrographolide สารประเภทกลุ่มแลคโตน (lactones) เป็นสารสำคัญหลักในการออกฤทธิ์ที่พบในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และพักผ่อนให้เพียงพอ สวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมืออยู่เสมอ จะเป็นการป้องกันดีที่สุดกับทุกคนในระหว่างที่รอการวัคซีนนี้ แอดมินขอส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะ