เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แก้ไขยังไงดี

เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แก้ไขยังไงดี

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น สุขภาพร่างกายก็เริ่มเสื่อมถอย และปัญหาที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ นั่นก็คือ เบื่ออาหาร ส่งผลให้น้ำหนักลดลง ขาดสารอาหาร กล้ามเนื้อแขนขาเริ่มลีบเล็กลง ทรงตัวยาก และอาจนำสู่ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นได้